Početak  O nama  Kontakt
Novi Sad, Sutjeska 2, SPENS, 021/6624-387, 472-4200
  INTERNET KNJIŽARA
Solarisova izdanja Beletristika Dečja knjiga Društvene nauke Umetnost Stručna literatura Informatika Ezoterija Razno

STANOJCIC GORDANA u Solarisu

R. br.NaslovOblastIzdavačAutorCena

1AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ KRIVICNO MATERIJALNOG PRAVA (412) #Nema na stanju - 42963 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1700
2BANKARSKO POSLOVANJE (407) #Nema na stanju - 42673 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
3CARINSKI ZAKON (SA OBJASNJENJIMA PREKRSAJNIH ODREDABA UZ ODGOVARAJUCI CLAN) (387/1) #Nema na stanju - 40049 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
4DRUMSKI SAOBRACAJ (420) #Nema na stanju - 43725 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2100
5IZVRSENJE KRIVICNIH I VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA (33) #Nema na stanju - 19428 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
6JAVNA SVOJINA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE (505) #Nema na stanju - 45599 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
7KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI (527) #Nema na stanju - 64257 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
8KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
9KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
10KRIVICNI ZAKONIK I ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU _ 377/19 #Nema na stanju - 20466 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1800
11LOKALNA SAMOUPRAVA I DRZAVNA UPRAVA #Nema na stanju - 39336 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2037.04
2000
12NAKNADA STETE KROZ SUDSKU PRAKSU (515) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
13NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
14NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
15ODBRANA, BEZBEDNOST I VOJSKA SRBIJE #Nema na stanju - 38405 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
16ODGOVORNOST PRAVNIH LICA... (357) #Nema na stanju - 34819 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
17ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DELA (359/1) #Nema na stanju - 34820 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
18OSPOSOBLJAVANJE VOZACA I VOZACKI ISPIT _ PRAVILNICI ZA AUTO SKOLE 2012. (436) #Nema na stanju - 46784 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
19PODZAKONSKA AKTA _ ZA PRIMENU ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA #Nema na stanju - 45807 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
20PORODICNI ZAKON KROZ SUDSKU PRAKSU (193/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
21PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA I TEHNICKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRACAJU... #Nema na stanju - 41326 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
22RADNI ODNOSI I ZAPOSLJAVANJE (227) #Nema na stanju - 49607 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
23SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA (480) #Nema na stanju - 40364 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
24SPORT I BORBA PROTIV NASILJA I NEDOLICNOG PONASANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (444) #Nema na stanju - 51314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
25SUDSKE TAKSE I ADVOKATSKE, JAVNOIZVRSITELJSKE I JAVNOBELEZNICKE TARIFE (552) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
26SUDSKI POSLOVNIK _ 512 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
27SVE O SPORTU _ ZBIRKA ZAKONA... (414) #Nema na stanju - 43313 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
1800
28UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (562) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
29USTAV REPUBLIKE SRBIJE SA NAJNOVIJIM ZAKONIMA ZA SPROVODJENJE IZBORA (327/1) #Nema na stanju - 30627 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
30VANPARNICNI POSTUPAK (ZAKON, SUDSKA PRAKSA, OBRASCI I REGISTAR POJMOVA) #Nema na stanju - 26397 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
31ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA SA REGISTROM POJMOVA (307) #Nema na stanju - 48849 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
32ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA _ SA OBJASNJENJIMA KAZNENIH ODREDABA _ 540 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2400
33ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
34ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
35ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) #Nema na stanju - 59303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
36ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) #Nema na stanju - 59303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
37ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2019 (497/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
38ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (486) #Nema na stanju - 19225 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
39ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA #Nema na stanju - 40746 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
40ZAKON O JAVNOM BELEZNISTVU (437) #Nema na stanju - 47268 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
41ZAKON O MEDJUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40597 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1008.34
990
42ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRACAJU (376/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500
43ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA REGISTROM POJMOVA (354/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1700
44ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (523) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2600
45ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
46ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
47ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEZNOSTI DRZAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA... (542) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
48ZAKON O PARNICNOM I ZAKON O IZVRSNOM POSTUPKU (301) #Nema na stanju - 19236 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
49ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (385/18) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
50ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA 2020. (385/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
51ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU I ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU (301/1) #Nema na stanju - 7114 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
52ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (471) #Nema na stanju - 43315 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
53ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
54ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
55ZAKON O POLICIJI (430) #Nema na stanju - 45632 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
56ZAKON O POLICIJI SA PODZAKONSKIM AKTIMA (525) #Nema na stanju - 63267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
57ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2010) #Nema na stanju - 27564 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
58ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2012) #Nema na stanju - 45884 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1884.26
1850
59ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
60ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
61ZAKON O PREKRSAJIMA #Nema na stanju - 19243 PRAVO STANOJCIC GORDANA 1120.37
1100
62ZAKON O PREKRSAJIMA _ OD. 01. 03. 2014. (15) (SIVI) #Nema na stanju - 50613 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
63ZAKON O PREKRSAJIMA _ PLAVI (15/1) #Nema na stanju - 39308 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
64ZAKON O PREKRSAJIMA _ ZELENI #Nema na stanju - 38635 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
65ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40747 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1120.37
1100
66ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA I ZAKON O STECAJU SA REGISTRIMA POJMOVA (546) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
67ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
68ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
69ZAKON O RADU _ SA KAZNENIM ODREDBAMA I REGISTROM POJMOVA (535) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
70ZAKON O RADU _ SA PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA... #Nema na stanju - 19246 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
400
71ZAKON O REPUBLICKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA #Nema na stanju - 44068 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
72ZAKON O SPORTU (415) #Nema na stanju - 43314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
73ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
74ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
75ZAKON O SUDIJAMA (402) #Nema na stanju - 41418 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
76ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (371) #Nema na stanju - 36384 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
77ZAKON O VANPARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (438/1) #Nema na stanju - 47448 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
78ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU I KRIVICNI ZAKONIK SA REGISTROM POJMOVA (469) #Nema na stanju - 50720 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
79ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU SA REGISTROM POJMOVA (228/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
80ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
81ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
82ZBIRKA AKTUELNE SUDSKE PRAKSE #Nema na stanju - 25986 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 3055.56
83ZBIRKA EKOLOSKIH ZAKONA #Nema na stanju - 36408 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
84ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2009. #Nema na stanju - 26887 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2546.30
85ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2010. (247/1) #Nema na stanju - 39337 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2500
86ZBIRKA NOVIH ZAKONA _ O PREKRSAJIMA, O POLICIJI, O JAVNOM REDU I MIRU, O JAVNOM OKUPLJANJU... (503) #Nema na stanju - 30254 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
87ZBIRKA NOVIH ZAKONA (309) #Nema na stanju - 19425 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
1400
88ZBIRKA NOVIH ZAKONA (543) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
89ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (483) #Nema na stanju - 39309 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
90ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (495) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
91ZBIRKA ZAKONA _ O VANPARNICNOM POSTUPKU, O PARNICNOM POST, IZVRSENJU I OBEZ, POSREDOVANJU... (451) #Nema na stanju - 36409 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
92ZBIRKA ZAKONA _ ZAKON O TRZISTU KAPITALA, ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA, ZAKON O SPORAZUM... (418) #Nema na stanju - 44011 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
93ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-MATERIJALNOG PRAVA (248) #Nema na stanju - 49591 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
94ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-PROCESNOG PRAVA (249) #Nema na stanju - 49592 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
95ZBIRKA ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU (530) #Nema na stanju - 1316 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
96ZBIRKA ZAKONA ZA ORGANE LOKALNE SAMOUPRAVE #Nema na stanju - 30663 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1935.19
97ZBIRKA... IZ STAMBENE OBLASTI #Nema na stanju - 19491 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 740