Početak  O nama  Kontakt
Novi Sad, Sutjeska 2, SPENS, 021/6624-387, 472-4200
  INTERNET KNJIŽARA
Solarisova izdanja Beletristika Dečja knjiga Društvene nauke Umetnost Stručna literatura Informatika Ezoterija Razno

POSLOVNI BIRO DOO u Solarisu

R. br.NaslovOblastIzdavačAutorCena

1AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ GRADJANSKO-MATERIJALNOG PRAVA (266) #Nema na stanju - 31593 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC TOMISLAV 916.66
2AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ GRADJANSKO-MATERIJALNOG PRAVA (410) #Nema na stanju - 43162 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 2600
3AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ KRIVICNO MATERIJALNOG PRAVA (412) #Nema na stanju - 42963 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1700
4BANKARSKO POSLOVANJE (407) #Nema na stanju - 42673 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
5CARINSKI PREKRSAJI U PRAKSI (409) #Nema na stanju - 42888 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DELIBASIC TOMICA 1850
6CARINSKI ZAKON (SA OBJASNJENJIMA PREKRSAJNIH ODREDABA UZ ODGOVARAJUCI CLAN) (387/1) #Nema na stanju - 40049 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
7DOZIVOTNO IZDRZAVANJE (366) #Nema na stanju - 35571 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, MILISAVLJEVIC 1000
8DRUMSKI SAOBRACAJ (420) #Nema na stanju - 43725 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2100
9DRZAVINA _ POJAM, OBLICI I ZASTITA #Nema na stanju - 64259 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
10DRZAVINA _ POJAM, OBLICI I ZASTITA (386) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
11DZEPNI ROKOVNIK 2018. (342/18) #Nema na stanju - 50510 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 800
12DZEPNI ROKOVNIK, 2013. (342) #Nema na stanju - 37444 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 712.97
700
13DZEPNI ROKOVNIK, 2020. (342/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 800
14FINANSIJSKE ISTRAGE (439) #Nema na stanju - 48850 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAJIC OLIVER 1324.07
1300
15INDIVIDUALNI PREDUZETNIK (499) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1000
16INDIVIDUALNI PREDUZETNIK (499) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1000
17INVESTICIONI FONDOVI I INVESTIRANJE U HARTIJE OD VREDNOSTI #Nema na stanju - 31597 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1222.22
18IZVRSENJE KRIVICNIH I VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA (33) #Nema na stanju - 19428 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
19JAVNA SVOJINA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE (505) #Nema na stanju - 45599 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
20KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI (527) #Nema na stanju - 64257 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
21KNJIGA RADA _ ZA RAD NASTAVNIKA I ODELJENSKIH STARESINA... ZA SKOLSKU 2016/2017. GODINU #Nema na stanju - 61349 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO **** 400
22KNJIGA RADA _ ZA RAD NASTAVNIKA I ODELJENSKIH STARESINA... ZA SKOLSKU 2016/2017. GODINU #Nema na stanju - 61349 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO **** 400
23KOMENTAR KRIVICNOG ZAKONIKA (520) #Nema na stanju - 07102 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 3200
24KOMENTAR KRIVICNOG ZAKONIKA (520/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 3400
25KOMENTAR OPSTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA (351) #Nema na stanju - 31930 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 814.81
26KOMENTAR PORODICNOG ZAKONA _ SA SUDSKOM PRAKSOM, OBRASCIMA, REGISTROM POJMOVA I PRILOZIMA (192/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 1900
27KOMENTAR PRIMENE NOVIH STANDARDA MSFI I MRS #Nema na stanju - 32800 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 4000
28KOMENTAR STECAJNIH ZAKONA (ZAKONA O STECAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUSTAVA ZA OSIGURANJE) (23) #Nema na stanju - 07105 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1600
29KOMENTAR ZAKONA O ARBITRAZI PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 950
30KOMENTAR ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA #Nema na stanju - 20303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1110.19
1090
31KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU _490 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 3000
32KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (541) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC 3000
33KOMENTAR ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA #Nema na stanju - 22227 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STAKIC BUDIMIR 865.74
34KOMENTAR ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA _ SA PODZAKONSKIM AKTIMA I PRILOZIMA (463) #Nema na stanju - 39416 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1500
35KOMENTAR ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI (62) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1200
36KOMENTAR ZAKONA O HIPOTECI (484) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 1300
37KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU 2020 (496/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR DR VLADIMIR, LAZAREVIC DR DRAGOLJUB 3500
38KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ 2016. (496) #Nema na stanju - 59413 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3200
39KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ 2016. (496) #Nema na stanju - 59413 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3200
40KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU (29) #Nema na stanju - 43755 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
41KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU 2019. (496/19) #Nema na stanju - 66411 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, LAZAREVIC 3500
42KOMENTAR ZAKONA O IZVRSNOM POSTUPKU #Nema na stanju - 07109 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 916.66
900
43KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 2020 (487/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 2600
44KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZECIMA _ SA PRILOZIMA (504) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1200
45KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI (534) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2000
46KOMENTAR ZAKONA O JAVNOM BELEZNISTVU 2016 (498) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2000
47KOMENTAR ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (348) #Nema na stanju - 30970 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 1800
48KOMENTAR ZAKONA O NASLEDJIVANJU (22/1) #Nema na stanju - 28540 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1450
49KOMENTAR ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU (510) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, ZIVKOVIC 2000
50KOMENTAR ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA (26/1) #Nema na stanju - 24660 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1527.78
51KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (532) #Nema na stanju - 01315 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MUJAGIC, MARKOVIC 2000
52KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA (136) #Nema na stanju - 22229 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2900
53KOMENTAR ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU _ SA NOVELAMA IZ 2014. GODINE, SUDSKOM PRAKSOM I REG... (264) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, POCUCA 3100
54KOMENTAR ZAKONA O PATENTIMA SA REGISTROM POJMOVA #Nema na stanju - 07110 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 875.93
860
55KOMENTAR ZAKONA O PDV #Nema na stanju - 07111 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1100
1080
56KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (467) #Nema na stanju - 07112 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 2500
57KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (551-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM DR RATKO 2200
58KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI SA NOVELAMA IZ 2019. GODINE (563) #Nema na stanju - 24664 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2400
59KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI SA NOVELAMA IZ 2020. GODINE (563/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2500
60KOMENTAR ZAKONA O POLICIJI SA PRILOZIMA 2016 (500) #Nema na stanju - 07113 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LESTANIN, NIKAC 1500
61KOMENTAR ZAKONA O PREKRSAJIMA _ SA SUDSKOM PRAKSOM, PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA (502) #Nema na stanju - 39340 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1900
62KOMENTAR ZAKONA O PREKRSAJIMA _ SA SUDSKOM PRAKSOM, REGISTROM POJMOVA I PODZ. AKTIMA 2020. (502/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO N. 2100
63KOMENTAR ZAKONA O PRIVATIZACIJI (457) #Nema na stanju - 54267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
64KOMENTAR ZAKONA O PRIVATIZACIJI (457) #Nema na stanju - 54267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
65KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA (254/1) #Nema na stanju - 07126 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2800
66KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA SA NOVELAMA IZ 2018. GODINE (547) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 3800.01
3800
67KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI (474) #Nema na stanju - 46165 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1300
68KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ZAKONA O POSRED. U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRET. (501) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1600.01
1600
69KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ZAKONA O POSRED. U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRET. (501) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1600.01
1600
70KOMENTAR ZAKONA O RACUNOVODSTVU I REVIZIJI #Nema na stanju - 21502 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 1680.56
1650
71KOMENTAR ZAKONA O RADU (455) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 2000
72KOMENTAR ZAKONA O RADU SA NOVELAMA IZ 2017. GODINE I SUDSKOM PRAKSOM (537) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 2000
73KOMENTAR ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I KOMENTAR ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU #Nema na stanju - 28722 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 4074.07
74KOMENTAR ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTUIRANJU PRIVREDNIH DRUSTAVA (423) #Nema na stanju - 44168 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 500.01
500
75KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI (521) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 900
76KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI (521) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 900
77KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU (468) #Nema na stanju - 40596 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 1400
78KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU (522) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2000
79KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU (522) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2000
80KOMENTAR ZAKONA O STECAJU (458) #Nema na stanju - 54266 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 2700.01
2700
81KOMENTAR ZAKONA O STECAJU (458) #Nema na stanju - 54266 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 2700.01
2700
82KOMENTAR ZAKONA O STECAJU SA NOVELAMA IZ 2017. GODINE I SUDSKOM PRAKSOM PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, ALEKSIC 2900
83KOMENTAR ZAKONA O TRZISTU HARTIJA OD VREDNOSTI #Nema na stanju - 25041 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1324.07
84KOMENTAR ZAKONA O VANPARNICNOM POSTUPKU (30/2) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2700.01
85KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (556) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1400
86KOMENTAR ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (476) #Nema na stanju - 56328 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1700
87KOMENTAR ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (476) #Nema na stanju - 56328 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1700
88KOMENTAR ZAKONA ZDRAVSTVENOJ ZASTITI #Nema na stanju - 07108 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILISAVLJEVIC OSTOJA 1833.34
1800
89KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU _ SA OBRASCIMA, SUDSKOM PRAKSOM I REGISTROM POJMOVA (229/1) #Nema na stanju - 21503 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 2100
90KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (229/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC, VUKCEVIC 3000
91KOMENTARI ZAKONA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI #Nema na stanju - 39310 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 2342.59
2300
92KOMENTARI ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA I NEDOLICNOG PONASANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (443) #Nema na stanju - 50194 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, JOVANOVIC 1000
93KOMERCIJALNO I INVESTICIONO BANKARSTVO (350) #Nema na stanju - 31790 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1324.07
94KRIVICNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA (388) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DEISINGE, VRHOVSEK 1000
95KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
96KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
97KRIVICNI ZAKONIK I ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU _ 377/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1800
98KRIVICNO PRAVO U PRAKSI, 2007. #Nema na stanju - 25893 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1425.93
99LOKALNA SAMOUPRAVA I DRZAVNA UPRAVA #Nema na stanju - 39336 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2037.04
2000
100MEDJUNARODNE KONVENCIJE IZ KRIVICNOG PRAVA #Nema na stanju - 08800 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO JANKOVIC SRETKO 835.19
835.17
101MEDJUNARODNI KOMERCIJALNI I FINANSIJSKI UGOVORI I POSLOVI (207) #Nema na stanju - 29996 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1900
102MENICA U NOVOM PLATNOM SISTEMU (273) EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO TOMIC MOMCILO 900
103METODOLOGIJA I TEHNIKA IZRADE SUDSKIH ODLUKA (404) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZINDOVIC ILIJA 1000
104METODOLOGIJA NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA (405) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZAKIC, ZINDOVIC 1200
105MODELI OPSTIH AKATA ZA OSNOVNE I SREDNJE SKOLE (531) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 2200
106MODELI OPSTIH I POJEDINACNIH AKATA POSLODAVCA _ USKLADJEN SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O RADU (539) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC, ALBANEZE 1800
107MODELI OSNIVACKIH AKATA PRIVREDNIH DRUSTAVA I STATUTA AKCIONARSKOG DRUSTVA (557) #Nema na stanju - 65200 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
108NAKNADA STETE I UGOVOR O DOZIVOTNOM IZDRZAVANJU (558) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 1700
109NAKNADA STETE KROZ SUDSKU PRAKSU (515) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
110NASLEDNO PRAVO (ZAKON, SUDSKA PRAKSA, OBRASCI I REG. POJMOVA) _ 169 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC JASMINA 1100
111NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
112NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
113OBLIGACIONO PRAVO _ POSEBNI DEO (403) #Nema na stanju - 42502 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZINDOVIC ILIJA 1000
114OBRASCI ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU _ 544 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC SVETLANA 1500
115ODBRANA, BEZBEDNOST I VOJSKA SRBIJE #Nema na stanju - 38405 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
116ODGOVORNOST PRAVNIH LICA... (357) #Nema na stanju - 34819 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
117ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DELA (359/1) #Nema na stanju - 34820 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
118OPSTI STECAJNI POSTUPAK (24) #Nema na stanju - 49975 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, POCUCA, STANKOVIC 2600
119ORGANIZOVANI KRIMINALITET, KORUPCIJA I DRUGA POSEBNO TESKA KRIVICNA DELA _ DOKAZIVANJE PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC VLADIMIR 1000
120ORGANIZOVANI KRIMINALITET, KORUPCIJA I DRUGA POSEBNO TESKA KRIVICNA DELA _ DOKAZIVANJE PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC VLADIMIR 1000
121OSNIVACKA I DRUGA AKTA PRIVREDNIH DRUSTAVA #Nema na stanju - 35339 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3055.56
122OSNIVACKI I DRUGI AKTI PRIVREDNIH DRUSTAVA #Nema na stanju - 11342 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1986.11
1950
123OSNIVACKI I OPSTI AKTI PRIVREDNIH DRUSTAVA (299/1) #Nema na stanju - 45715 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC, ALBANEZE 2500
124OSNOVE OSIGURANJA _ TEORIJA, PRAKSA I REGULATIVA (185) #Nema na stanju - 30625 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 2400
125OSPOSOBLJAVANJE VOZACA I VOZACKI ISPIT _ PRAVILNICI ZA AUTO SKOLE 2012. (436) #Nema na stanju - 46784 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
126PARNICA U PRAKSI (239) #Nema na stanju - 11638 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC T. 875.93
860
127PISANJE I GRAFOSKOPSKO VESTACENJE (450) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, ZINDOVIC 2000
128PISANJE I GRAFOSKOPSKO VESTACENJE (450) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, ZINDOVIC 2000
129PODZAKONSKA AKTA _ ZA PRIMENU ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA #Nema na stanju - 45807 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
130POREZI _ NA DOHODAK GRADJANA, NA DOBITAK PRAVNIH LICA, NA IMOVINU, NA UPOTREBU, DRZANJE... (216) #Nema na stanju - 47544 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 611.12
600
131PORODICNI ZAKON KROZ SUDSKU PRAKSU (193/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
132PORODICNI ZAKON SA REGISTROM POJMOVA (194) #Nema na stanju - 29895 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 500.01
133POSLOVNI PLANER, 2010. #Nema na stanju - 37443 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 916.66
900
134POSLOVNI PLANER, 2011. (250/11) #Nema na stanju - 32725 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 916.66
135POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK, 2018 (210/18) #Nema na stanju - 32724 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
136POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK, 2020. (210/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
137PRAKTICNA PRIMENA KRIVICNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE (445) #Nema na stanju - 52090 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC MILIC 1950
138PRAKTICNA PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA... #Nema na stanju - 35833 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DJORDJEVIC SLAVICA 1120.37
139PRAVA PACIJENATA I ZASTITA LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA (167) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1000
140PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA I TEHNICKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRACAJU... #Nema na stanju - 41326 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
141PRESTANAK RADNOG ODNOSA SA OBRASCIMA I AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM (548) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1900
142PRIMENA (MRS) I (MSFI) #Nema na stanju - 13228 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1212.04
1190
143PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI... EU _ SRBIJA #Nema na stanju - 40365 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO STAKIC, CURKOVIC 1300
144PRIPREME NASTAVNIKA #Nema na stanju - 28304 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC BRATISLAV 305.56
145PRIRUCNIK OBRAZACA ZA POSLOVANJE SKOLA I PREDSKOLSKIH USTANOVA (413) #Nema na stanju - 44167 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC DRAGAN 1600.01
1600
146PRIRUCNIK OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU (428/1) #Nema na stanju - 45050 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC ZORAN 2600
147PRIRUCNIK OPSTIH AKATA I OBRAZACA #Nema na stanju - 13284 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILISAVLJEVIC OSTOJA 1324.07
1300
148PRIRUCNIK ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE ODNOSE #Nema na stanju - 13288 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 916.67
900
149PRIRUCNIK ZA PRIMENU KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUSTVA, ZADRUGE... (294) #Nema na stanju - 31596 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 3500
150PRIRUCNIK ZA PRIMENU KONTNOG PLANA BUDZETSKIH KORISNIKA #Nema na stanju - 27397 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MIHAJLOVIC JOVANKA 3055.56
151PRIRUCNIK ZA PRIMENU NOVOG ZKP ZA POLICIJSKE SLUZBENIKE (446) #Nema na stanju - 52125 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LESTANIN BRANKO 1100
152PRIRUCNIK ZA PRIMENU PDV #Nema na stanju - 13296 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1629.63
1600
153PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA _ 533 #Nema na stanju - 00404 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1800
154PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA (208/1) #Nema na stanju - 45600 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO CICMIL NIKOLA 1500
155PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PDV-U #Nema na stanju - 27565 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC, OZEGOVIC 4074.07
156PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI #Nema na stanju - 13304 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1100
1080
157PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI (222) #Nema na stanju - 30969 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
158PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA #Nema na stanju - 61305 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
159PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA #Nema na stanju - 61305 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
160PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O RADU (320) #Nema na stanju - 24662 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
161PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SISTEMU UPLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU #Nema na stanju - 59852 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1000
162PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SISTEMU UPLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU #Nema na stanju - 59852 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1000
163PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (384) #Nema na stanju - 40050 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1200
164PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (440/1) #Nema na stanju - 27399 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC, TRESNJEV 1600.01
165PRIVATNA BEZBEDNOST I DETEKTIVSKA DELATNOST (448) #Nema na stanju - 52091 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NIKAC ZELJKO 1200
166PRIVREDNA DRUSTVA OD OSNIVANJA DO PRESTANKA (449) #Nema na stanju - 52526 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
167PRIVREDNA DRUSTVA OD OSNIVANJA DO PRESTANKA (449) #Nema na stanju - 52526 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
168PRIVREDNA DRUSTVA, REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I KLASIFIKACIJA DELATNOSTI (107/1) #Nema na stanju - 19463 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC, STANOJCIC 2000.01
2000
169PRIVREDNI PRESTUPI (25) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 950
170PROGRAM I PLANIRANJE RADA NASTAVNIKA #Nema na stanju - 28303 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC BRATISLAV 315.74
171PROMET NEPOKRETNOSTI _ KROZ KOMENTARE, SA PRILOZIMA (461) #Nema na stanju - 51914 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1200
172PROPISI U ADVOKATURI (335/1) #Nema na stanju - 43756 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 1250
173RADNI ODNOSI I ZAPOSLJAVANJE (227) #Nema na stanju - 49607 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
174RADNOPRAVNI PRIRUCNIK (400) #Nema na stanju - 41327 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC, NOVAKOVIC 2900
175RASKID UGOVORA O KREDITU SA VALUTNOM KLAUZULOM (524) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, ALEKSIC, PANTELIC 1100
176RATNA SJECANJA #Nema na stanju - 49191 ISTORIJA POSLOVNI BIRO DOO ZEC MARKO 440
439.99
177REVIZIJA JAVNOG SEKTORA (465, 465-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJEVIC, VIDOVIC 1900
178REVIZIJA JAVNOG SEKTORA (465, 465-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJEVIC, VIDOVIC 1900
179SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA (480) #Nema na stanju - 40364 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
180SKOLSKO PRAVO #Nema na stanju - 27398 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MIKIC MILENKA 1018.51
181SLUZBENOSTI I SUSEDSKO PRAVO (406) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2800
182SPORT I BORBA PROTIV NASILJA I NEDOLICNOG PONASANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (444) #Nema na stanju - 51314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
183SPROVODJENJE STECAJA PUTEM REORGANIZACIJE (511) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO TODOROVIC IVAN S. 1500
184SPROVODJENJE STECAJA PUTEM REORGANIZACIJE (511) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO TODOROVIC IVAN S. 1500
185SREDSTVA OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA IZ UGOVORA U PRIVREDI (392) #Nema na stanju - 40791 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, KOZAR 2037.04
2000
186STAMBENI ODNOSI #Nema na stanju - 34881 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ANDJELKOVIC ZARKO 1222.22
187STARO _ SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK #Nema na stanju - 37442 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
188STRANA ULAGANJA U PREDUZECA INVESTICIONE PROJEKTE I KONCESIJE (345) #Nema na stanju - 30253 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1222.22
189STVARNO PRAVO I PROMET NEPOKRETNOSTI (PROPISI, SUDSKA PRAKSA, PRILOZI) (212/1) #Nema na stanju - 31357 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC TOMISLAV 1250
190SUDSKA PRAKSA IZ SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA #Nema na stanju - 31594 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1008.34
191SUDSKE TAKSE I ADVOKATSKE, JAVNOIZVRSITELJSKE I JAVNOBELEZNICKE TARIFE (552) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
192SUDSKI POSLOVNIK _ 512 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
193SUSVOJINA, ZAJEDNICKA SVOJINA I ZASTITA PRAVA SVOJINE (421) #Nema na stanju - 44010 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2700.01
2700
194SVE O SPORTU _ ZBIRKA ZAKONA... (414) #Nema na stanju - 43313 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
1800
195UBISTVO I BRANILAC (334) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 900
196UGOVOR O POKLONU (390) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 1800
197UGOVORI GRADJANSKOG PRAVA (349) #Nema na stanju - 31188 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OBRADOVIC MILAN 3100
198UGOVORI TRGOVACKOG I PRIVREDNOG PRAVA (178/1) #Nema na stanju - 31595 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OBRADOVIC MILAN 1600.01
199UGOVORI U PRIVREDI _ SA SUDSKOM PRAKSOM, PRIMERIMA... (356) #Nema na stanju - 32820 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VELJKOVIC DRAGOSLAV 8000
200UNUTRASNJI POSLOVI, 2008. #Nema na stanju - 19427 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PANCIC VIDEN 1650
1620
201UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (562) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
202USTAV REPUBLIKE SRBIJE I AKTUELNA PRAVNA PRAKSA (331) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC JASMINA 900
203USTAV REPUBLIKE SRBIJE SA NAJNOVIJIM ZAKONIMA ZA SPROVODJENJE IZBORA (327/1) #Nema na stanju - 30627 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
204VANPARNICNI POSTUPAK (ZAKON, SUDSKA PRAKSA, OBRASCI I REGISTAR POJMOVA) #Nema na stanju - 26397 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
205VESTACENJE NEMATERIJALNE STETE (398) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, KOVACEVIC, KOLUNDZIC 2100
206VODIC KROZ NOVINE U ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (564) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 1100
207VODIC KROZ NOVINE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (528) #Nema na stanju - 64258 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
208VODIC ZA ADVOKATE (464) #Nema na stanju - 27349 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 950
209VODIC ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU (435) #Nema na stanju - 46578 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1000
210ZABRANA DISKRIMINACIJE (370) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, OSTOJIC 1000
211ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA SA REGISTROM POJMOVA (307) #Nema na stanju - 48849 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
212ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA _ MANJI (232/1) #Nema na stanju - 36559 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1000
213ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA _ SA OBJASNJENJIMA KAZNENIH ODREDABA _ 540 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2400
214ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (441) #Nema na stanju - 49550 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1300
215ZAKON O DRZAVNOM PREMERU I KATASTRU (141/1) #Nema na stanju - 19426 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC 2200
216ZAKON O HIPOTECI I OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA (321) #Nema na stanju - 23142 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 400
217ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
218ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
219ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA, PODZAKONSKIM... (509) #Nema na stanju - 60377 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 2000
220ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA, PODZAKONSKIM... (509) #Nema na stanju - 60377 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 2000
221ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU 2019. SA NAPOMENAMA I REGISTROM POJMOVA (509/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC SNEZANA 2200
222ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA NAPOMENAMA UZ ODREDJENE CLANOVE I OBRASCIMA... (466) #Nema na stanju - 44782 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 1400
223ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) #Nema na stanju - 59303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
224ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) #Nema na stanju - 59303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
225ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2019 (497/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
226ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (486) #Nema na stanju - 19225 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
227ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA #Nema na stanju - 40746 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
228ZAKON O JAVNOM BELEZNISTVU (437) #Nema na stanju - 47268 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
229ZAKON O MEDJUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40597 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1008.34
990
230ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRACAJU (376/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500
231ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA REGISTROM POJMOVA (354/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1700
232ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (523) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2600
233ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
234ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
235ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEZNOSTI DRZAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA... (542) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
236ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA I ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (553) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 1500
237ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA I ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (553) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 1500
238ZAKON O PARNICNOM I ZAKON O IZVRSNOM POSTUPKU (301) #Nema na stanju - 19236 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
239ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (385/18) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
240ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA 2020. (385/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
241ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU (433) #Nema na stanju - 46422 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, ZIVKOVIC 1500
242ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU I ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU (301/1) #Nema na stanju - 07114 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
243ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU U PRAKTICNOJ PRIMENI (262) #Nema na stanju - 30626 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1527.78
244ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (471) #Nema na stanju - 43315 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
245ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
246ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
247ZAKON O POLICIJI (430) #Nema na stanju - 45632 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
248ZAKON O POLICIJI SA PODZAKONSKIM AKTIMA (525) #Nema na stanju - 63267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
249ZAKON O POMILOVANJU SA KOMENTAROM, OBRASCIMA ZA PRAKTICNU PRIMENU SA PRILOZIMA (442) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, JOVANOVIC 500.01
500
250ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI _ SA UVODNIM NAPOMENAMA (214) #Nema na stanju - 19241 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 712.97
700
251ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2010) #Nema na stanju - 27564 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
252ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2012) #Nema na stanju - 45884 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1884.26
1850
253ZAKON O POREZU NA DODATU VRENOST _ SA UVODNIM NAPOMENAMA I PRILOGOM (215) #Nema na stanju - 19237 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STAANOJCIC GORDANA 700
254ZAKON O POTVR. SPOR... CEFTA #Nema na stanju - 29995 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 900
255ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
256ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
257ZAKON O PREKRSAJIMA _ OD. 01. 03. 2014. (15) (SIVI) #Nema na stanju - 50613 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
258ZAKON O PREKRSAJIMA _ PLAVI (15/1) #Nema na stanju - 39308 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
259ZAKON O PREKRSAJIMA _ ZELENI #Nema na stanju - 38635 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
260ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40747 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1120.37
1100
261ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA I ZAKON O STECAJU SA REGISTRIMA POJMOVA (546) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
262ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
263ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
264ZAKON O RADU _ SA KAZNENIM ODREDBAMA I REGISTROM POJMOVA (535) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
265ZAKON O RADU _ SA PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA... #Nema na stanju - 19246 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
400
266ZAKON O REPUBLICKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA #Nema na stanju - 44068 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
267ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI (411) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 700
268ZAKON O SPORTU (415) #Nema na stanju - 43314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
269ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
270ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
271ZAKON O SUDIJAMA (402) #Nema na stanju - 41418 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
272ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (371) #Nema na stanju - 36384 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
273ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA #Nema na stanju - 39470 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO COLIC BORISAV 1200
274ZAKON O VANPARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (438/1) #Nema na stanju - 47448 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
275ZAKON O VRACANJU ODUZETE IMOVINE I OBESTECENJU (479) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 800
276ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU I KRIVICNI ZAKONIK SA REGISTROM POJMOVA (469) #Nema na stanju - 50720 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
277ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU SA REGISTROM POJMOVA (228/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
278ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
279ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
280ZASTARELOST POTRAZIVANJA I JEMSTVO (491) #Nema na stanju - 24576 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 900
281ZASTARELOST POTRAZIVANJA I JEMSTVO 2019. (491/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 1200
282ZASTITA MANJINSKIH AKCIONARA #Nema na stanju - 30255 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1324.07
283ZASTITA PRAVA LICNOSTI OD POVREDA U MASMEDIJIMA (462) #Nema na stanju - 54658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPESKU DRAGICA 1000
284ZASTITA PRAVA LICNOSTI OD POVREDA U MASMEDIJIMA (462) #Nema na stanju - 54658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPESKU DRAGICA 1000
285ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNIH SUBJEKATA (431) #Nema na stanju - 46104 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1900
286ZASTUPANJE PRAVNIH LICA U SUDSKIM PROCESIMA (PRIVREDNO PROCESNO PRAVO) #Nema na stanju - 40789 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, PETROVIC, POCUCA 2037.04
2000
287ZBIRKA AKTUELNE SUDSKE PRAKSE #Nema na stanju - 25986 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 3055.56
288ZBIRKA AKTUELNE SUDSKE PRAKSE IZ... #Nema na stanju - 30708 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDNA 3666.67
289ZBIRKA EKOLOSKIH ZAKONA #Nema na stanju - 36408 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
290ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2009. #Nema na stanju - 26887 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2546.30
291ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2010. (247/1) #Nema na stanju - 39337 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2500
292ZBIRKA NOVIH ZAKONA _ O PREKRSAJIMA, O POLICIJI, O JAVNOM REDU I MIRU, O JAVNOM OKUPLJANJU... (503) #Nema na stanju - 30254 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
293ZBIRKA NOVIH ZAKONA (309) #Nema na stanju - 19425 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
1400
294ZBIRKA NOVIH ZAKONA (543) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
295ZBIRKA NOVIH ZAKONA IZ RADNOG PRAVA #Nema na stanju - 24661 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 998.15
296ZBIRKA OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU PROCESNIH ZAKONA (184) #Nema na stanju - 19507 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, DJUKANOVIC 1935.19
1900
297ZBIRKA OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (470) #Nema na stanju - 19464 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1300
298ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (483) #Nema na stanju - 39309 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
299ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (495) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
300ZBIRKA PROPISA O PLANIRANJU, IZGRADNJI... (19) #Nema na stanju - 24658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PANCIC VIDEN 2300
301ZBIRKA PROPISA ZA SPROVODJENJE IZBORA 2012. (434) #Nema na stanju - 46237 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPOVAC SLOBODAN 1222.22
1200
302ZBIRKA ZAKONA _ O VANPARNICNOM POSTUPKU, O PARNICNOM POST, IZVRSENJU I OBEZ, POSREDOVANJU... (451) #Nema na stanju - 36409 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
303ZBIRKA ZAKONA _ ZAKON O TRZISTU KAPITALA, ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA, ZAKON O SPORAZUM... (418) #Nema na stanju - 44011 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
304ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-MATERIJALNOG PRAVA (248) #Nema na stanju - 49591 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
305ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-PROCESNOG PRAVA (249) #Nema na stanju - 49592 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
306ZBIRKA ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU (530) #Nema na stanju - 01316 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
307ZBIRKA ZAKONA O PENZIJSKOM, INVALIDSKOM I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I SOCIJALNOJ ZASTITI (166/1) #Nema na stanju - 19466 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1950
308ZBIRKA ZAKONA O POREZIMA I DOPRINOSIMA #Nema na stanju - 49974 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, OZEGOVIC 2037.04
2000
309ZBIRKA ZAKONA ZA ORGANE LOKALNE SAMOUPRAVE #Nema na stanju - 30663 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1935.19
310ZBIRKA... IZ STAMBENE OBLASTI #Nema na stanju - 19491 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 740
311ZNACAJ LIMFADEKTONOMIJE U HIRURSKOM LECENJU KARCINOMA REKTUMA MEDICINA POSLOVNI BIRO DOO VEKIC BERISLAV 660
312ZNACAJ LIMFADEKTONOMIJE U HIRURSKOM LECENJU KARCINOMA REKTUMA MEDICINA POSLOVNI BIRO DOO VEKIC BERISLAV 660