Početak  O nama  Kontakt
Novi Sad, Sutjeska 2, SPENS, 021/6624-387, 472-4200
  INTERNET KNJIŽARA
Solarisova izdanja Beletristika Dečja knjiga Društvene nauke Umetnost Stručna literatura Informatika Ezoterija Razno

POSLOVNI BIRO DOO u Solarisu

R. br.NaslovOblastIzdavačAutorCena

1AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ GRADJANSKO-MATERIJALNOG PRAVA (266) #Nema na stanju - 31593 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC TOMISLAV 916.66
2AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ GRADJANSKO-MATERIJALNOG PRAVA (410) #Nema na stanju - 43162 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 2600
3AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ KRIVICNO MATERIJALNOG PRAVA (412) #Nema na stanju - 42963 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1700
4BANKARSKO POSLOVANJE (407) #Nema na stanju - 42673 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
5CARINSKI PREKRSAJI U PRAKSI (409) #Nema na stanju - 42888 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DELIBASIC TOMICA 1850
6CARINSKI ZAKON (SA OBJASNJENJIMA PREKRSAJNIH ODREDABA UZ ODGOVARAJUCI CLAN) (387/1) #Nema na stanju - 40049 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
7DOZIVOTNO IZDRZAVANJE (366) #Nema na stanju - 35571 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, MILISAVLJEVIC 1000
8DRUMSKI SAOBRACAJ (420) #Nema na stanju - 43725 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2100
9DRZAVINA _ POJAM, OBLICI I ZASTITA #Nema na stanju - 64259 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
10DRZAVINA _ POJAM, OBLICI I ZASTITA (386) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
11DZEPNI ROKOVNIK 2018. (342/18) #Nema na stanju - 50510 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 800
12DZEPNI ROKOVNIK, 2013. (342) #Nema na stanju - 37444 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 712.97
700
13DZEPNI ROKOVNIK, 2020. (342/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 800
14FINANSIJSKE ISTRAGE (439) #Nema na stanju - 48850 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAJIC OLIVER 1324.07
1300
15INDIVIDUALNI PREDUZETNIK (499) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1000
16INDIVIDUALNI PREDUZETNIK (499) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1000
17INVESTICIONI FONDOVI I INVESTIRANJE U HARTIJE OD VREDNOSTI #Nema na stanju - 31597 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1222.22
18IZVRSENJE KRIVICNIH I VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA (33) #Nema na stanju - 19428 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
19JAVNA SVOJINA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE (505) #Nema na stanju - 45599 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
20KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI (527) #Nema na stanju - 64257 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
21KNJIGA RADA _ ZA RAD NASTAVNIKA I ODELJENSKIH STARESINA... ZA SKOLSKU 2016/2017. GODINU #Nema na stanju - 61349 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO **** 400
22KNJIGA RADA _ ZA RAD NASTAVNIKA I ODELJENSKIH STARESINA... ZA SKOLSKU 2016/2017. GODINU #Nema na stanju - 61349 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO **** 400
23KOMENTAR KRIVICNOG ZAKONIKA (520) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 3200
24KOMENTAR KRIVICNOG ZAKONIKA (520/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 3400
25KOMENTAR OPSTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA (351) #Nema na stanju - 31930 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 814.81
26KOMENTAR PORODICNOG ZAKONA _ SA SUDSKOM PRAKSOM, OBRASCIMA, REGISTROM POJMOVA I PRILOZIMA (192/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 1900
27KOMENTAR PRIMENE NOVIH STANDARDA MSFI I MRS #Nema na stanju - 32800 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 4000
28KOMENTAR STECAJNIH ZAKONA (ZAKONA O STECAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUSTAVA ZA OSIGURANJE) (23) #Nema na stanju - 07105 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1600
29KOMENTAR ZAKONA O ARBITRAZI PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 950
30KOMENTAR ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA #Nema na stanju - 20303 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1110.19
1090
31KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU _490 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 3000
32KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (541) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC 3000
33KOMENTAR ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA #Nema na stanju - 22227 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STAKIC BUDIMIR 865.74
34KOMENTAR ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA _ SA PODZAKONSKIM AKTIMA I PRILOZIMA (463) #Nema na stanju - 39416 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1500
35KOMENTAR ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI (62) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1200
36KOMENTAR ZAKONA O HIPOTECI (484) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 1300
37KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ 2016. (496) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3200
38KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ 2016. (496) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3200
39KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU (29) #Nema na stanju - 43755 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 3000
40KOMENTAR ZAKONA O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU 2019. (496/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, LAZAREVIC 3500
41KOMENTAR ZAKONA O IZVRSNOM POSTUPKU #Nema na stanju - 07109 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 916.66
900
42KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (487) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, ALEKSIC, VILOTIC 2000
43KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZECIMA _ SA PRILOZIMA (504) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1200
44KOMENTAR ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI (534) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2000
45KOMENTAR ZAKONA O JAVNOM BELEZNISTVU 2016 (498) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2000
46KOMENTAR ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (348) #Nema na stanju - 30970 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 1800
47KOMENTAR ZAKONA O NASLEDJIVANJU (22/1) #Nema na stanju - 28540 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1450
48KOMENTAR ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU (510) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, ZIVKOVIC 2000
49KOMENTAR ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA (26/1) #Nema na stanju - 24660 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1527.78
50KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (532) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MUJAGIC, MARKOVIC 2000
51KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA (136) #Nema na stanju - 22229 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2900
52KOMENTAR ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU _ SA NOVELAMA IZ 2014. GODINE, SUDSKOM PRAKSOM I REG... (264) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, POCUCA 3100
53KOMENTAR ZAKONA O PATENTIMA SA REGISTROM POJMOVA #Nema na stanju - 07110 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 875.93
860
54KOMENTAR ZAKONA O PDV #Nema na stanju - 07111 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1100
1080
55KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (467) #Nema na stanju - 07112 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 2500
56KOMENTAR ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (551-2) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM DR RATKO 2200
57KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI SA NOVELAMA IZ 2018. GODINE (554) #Nema na stanju - 11162 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2300
58KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI SA NOVELAMA IZ 2019. GODINE (563) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2400
59KOMENTAR ZAKONA O POLICIJI SA PRILOZIMA 2016 (500) #Nema na stanju - 07113 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LESTANIN, NIKAC 1500
60KOMENTAR ZAKONA O PREKRSAJIMA _ SA OBRASCIMA, PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA 2014 (317/2) #Nema na stanju - 50614 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1800
61KOMENTAR ZAKONA O PREKRSAJIMA _ SA SUDSKOM PRAKSOM, PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA (502) #Nema na stanju - 39340 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1900
62KOMENTAR ZAKONA O PRIVATIZACIJI (457) #Nema na stanju - 54267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
63KOMENTAR ZAKONA O PRIVATIZACIJI (457) #Nema na stanju - 54267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
64KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA (254/1) #Nema na stanju - 07126 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2800
65KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA SA NOVELAMA IZ 2018. GODINE (547) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 3800.01
3800
66KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI (474) #Nema na stanju - 46165 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1300
67KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ZAKONA O POSRED. U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRET. (501) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1600.01
1600
68KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ZAKONA O POSRED. U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRET. (501) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1600.01
1600
69KOMENTAR ZAKONA O RACUNOVODSTVU I REVIZIJI #Nema na stanju - 21502 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 1680.56
1650
70KOMENTAR ZAKONA O RADU (455) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 2000
71KOMENTAR ZAKONA O RADU SA NOVELAMA IZ 2017. GODINE I SUDSKOM PRAKSOM (537) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, NOVAKOVIC 2000
72KOMENTAR ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I KOMENTAR ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU #Nema na stanju - 28722 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 4074.07
73KOMENTAR ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTUIRANJU PRIVREDNIH DRUSTAVA (423) #Nema na stanju - 44168 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 500.01
500
74KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI (521) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 900
75KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI (521) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 900
76KOMENTAR ZAKONA O SPRECAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU (468) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILJKOVIC MIROSLAV 1400
77KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU (522) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2000
78KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU (522) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 2000
79KOMENTAR ZAKONA O STECAJU (458) #Nema na stanju - 54266 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 2700.01
2700
80KOMENTAR ZAKONA O STECAJU (458) #Nema na stanju - 54266 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 2700.01
2700
81KOMENTAR ZAKONA O STECAJU SA NOVELAMA IZ 2017. GODINE I SUDSKOM PRAKSOM PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, ALEKSIC 2900
82KOMENTAR ZAKONA O TRZISTU HARTIJA OD VREDNOSTI #Nema na stanju - 25041 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1324.07
83KOMENTAR ZAKONA O VANPARNICNOM POSTUPKU (30/2) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2700.01
84KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (556) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1400
85KOMENTAR ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (476) #Nema na stanju - 56328 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1700
86KOMENTAR ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (476) #Nema na stanju - 56328 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1700
87KOMENTAR ZAKONA ZDRAVSTVENOJ ZASTITI #Nema na stanju - 07108 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILISAVLJEVIC OSTOJA 1833.34
1800
88KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU _ SA OBRASCIMA, SUDSKOM PRAKSOM I REGISTROM POJMOVA (229/1) #Nema na stanju - 21503 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 2100
89KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (229/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC, VUKCEVIC 3000
90KOMENTARI ZAKONA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI #Nema na stanju - 39310 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 2342.59
2300
91KOMENTARI ZAKONA O SPRECAVANJU NASILJA I NEDOLICNOG PONASANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (443) #Nema na stanju - 50194 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, JOVANOVIC 1000
92KOMERCIJALNO I INVESTICIONO BANKARSTVO (350) #Nema na stanju - 31790 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1324.07
93KRIVICNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA (388) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DEISINGE, VRHOVSEK 1000
94KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
95KRIVICNI ZAKONIK _ SA REGISTROM POJMOVA _ 519/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
96KRIVICNI ZAKONIK I ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU _ 377/19 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1800
97KRIVICNO PRAVO U PRAKSI, 2007. #Nema na stanju - 25893 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1425.93
98LOKALNA SAMOUPRAVA I DRZAVNA UPRAVA #Nema na stanju - 39336 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2037.04
2000
99MEDJUNARODNE KONVENCIJE IZ KRIVICNOG PRAVA #Nema na stanju - 08800 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO JANKOVIC SRETKO 835.19
835.17
100MEDJUNARODNI KOMERCIJALNI I FINANSIJSKI UGOVORI I POSLOVI (207) #Nema na stanju - 29996 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1900
101MENICA U NOVOM PLATNOM SISTEMU (273) EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO TOMIC MOMCILO 900
102METODOLOGIJA I TEHNIKA IZRADE SUDSKIH ODLUKA (404) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZINDOVIC ILIJA 1000
103METODOLOGIJA NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA (405) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZAKIC, ZINDOVIC 1200
104MODELI OPSTIH AKATA ZA OSNOVNE I SREDNJE SKOLE (531) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 2200
105MODELI OPSTIH I POJEDINACNIH AKATA POSLODAVCA _ USKLADJEN SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O RADU (539) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC, ALBANEZE 1800
106MODELI OSNIVACKIH AKATA PRIVREDNIH DRUSTAVA I STATUTA AKCIONARSKOG DRUSTVA (557) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
107NAKNADA STETE I UGOVOR O DOZIVOTNOM IZDRZAVANJU (558) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 1700
108NAKNADA STETE KROZ SUDSKU PRAKSU (515) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
109NASLEDNO PRAVO (ZAKON, SUDSKA PRAKSA, OBRASCI I REG. POJMOVA) _ 169 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC JASMINA 1100
110NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
111NASLEDNO PRAVO KROZ SUDSKU PRAKSU SA REGISTROM POJMOVA (559) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
112OBLIGACIONO PRAVO _ POSEBNI DEO (403) #Nema na stanju - 42502 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ZINDOVIC ILIJA 1000
113OBRASCI ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONA O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU _ 544 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC SVETLANA 1500
114ODBRANA, BEZBEDNOST I VOJSKA SRBIJE #Nema na stanju - 38405 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
115ODGOVORNOST PRAVNIH LICA... (357) #Nema na stanju - 34819 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
116ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DELA (359/1) #Nema na stanju - 34820 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
117OPSTI STECAJNI POSTUPAK (24) #Nema na stanju - 49975 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, POCUCA, STANKOVIC 2600
118ORGANIZOVANI KRIMINALITET, KORUPCIJA I DRUGA POSEBNO TESKA KRIVICNA DELA _ DOKAZIVANJE PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC VLADIMIR 1000
119ORGANIZOVANI KRIMINALITET, KORUPCIJA I DRUGA POSEBNO TESKA KRIVICNA DELA _ DOKAZIVANJE PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC VLADIMIR 1000
120OSNIVACKA I DRUGA AKTA PRIVREDNIH DRUSTAVA #Nema na stanju - 35339 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3055.56
121OSNIVACKI I DRUGI AKTI PRIVREDNIH DRUSTAVA #Nema na stanju - 11342 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1986.11
1950
122OSNIVACKI I OPSTI AKTI PRIVREDNIH DRUSTAVA (299/1) #Nema na stanju - 45715 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC, ALBANEZE 2500
123OSNOVE OSIGURANJA _ TEORIJA, PRAKSA I REGULATIVA (185) #Nema na stanju - 30625 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 2400
124OSPOSOBLJAVANJE VOZACA I VOZACKI ISPIT _ PRAVILNICI ZA AUTO SKOLE 2012. (436) #Nema na stanju - 46784 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1222.22
1200
125PARNICA U PRAKSI (239) #Nema na stanju - 11638 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC T. 875.93
860
126PISANJE I GRAFOSKOPSKO VESTACENJE (450) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, ZINDOVIC 2000
127PISANJE I GRAFOSKOPSKO VESTACENJE (450) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, ZINDOVIC 2000
128PODZAKONSKA AKTA _ ZA PRIMENU ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA #Nema na stanju - 45807 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
129POREZI _ NA DOHODAK GRADJANA, NA DOBITAK PRAVNIH LICA, NA IMOVINU, NA UPOTREBU, DRZANJE... (216) #Nema na stanju - 47544 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 611.12
600
130PORODICNI ZAKON KROZ SUDSKU PRAKSU (193/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
131PORODICNI ZAKON SA REGISTROM POJMOVA (194) #Nema na stanju - 29895 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 500.01
132POSLOVNI PLANER, 2010. #Nema na stanju - 37443 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 916.66
900
133POSLOVNI PLANER, 2011. (250/11) #Nema na stanju - 32725 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 916.66
134POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK, 2018 (210/18) #Nema na stanju - 32724 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
135POSLOVNI SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK, 2020. (210/20) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
136PRAKTICNA PRIMENA KRIVICNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE (445) #Nema na stanju - 52090 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC MILIC 1950
137PRAKTICNA PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA... #Nema na stanju - 35833 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO DJORDJEVIC SLAVICA 1120.37
138PRAVA PACIJENATA I ZASTITA LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA (167) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1000
139PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA I TEHNICKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRACAJU... #Nema na stanju - 41326 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 950
140PRESTANAK RADNOG ODNOSA SA OBRASCIMA I AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM (548) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1900
141PRIMENA (MRS) I (MSFI) #Nema na stanju - 13228 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1212.04
1190
142PRIMENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI... EU _ SRBIJA #Nema na stanju - 40365 EKONOMIJA POSLOVNI BIRO DOO STAKIC, CURKOVIC 1300
143PRIPREME NASTAVNIKA #Nema na stanju - 28304 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC BRATISLAV 305.56
144PRIRUCNIK OBRAZACA ZA POSLOVANJE SKOLA I PREDSKOLSKIH USTANOVA (413) #Nema na stanju - 44167 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC DRAGAN 1600.01
1600
145PRIRUCNIK OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU (428/1) #Nema na stanju - 45050 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC ZORAN 2600
146PRIRUCNIK OPSTIH AKATA I OBRAZACA #Nema na stanju - 13284 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILISAVLJEVIC OSTOJA 1324.07
1300
147PRIRUCNIK ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE ODNOSE #Nema na stanju - 13288 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 916.67
900
148PRIRUCNIK ZA PRIMENU KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUSTVA, ZADRUGE... (294) #Nema na stanju - 31596 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC JAKOV 3500
149PRIRUCNIK ZA PRIMENU KONTNOG PLANA BUDZETSKIH KORISNIKA #Nema na stanju - 27397 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MIHAJLOVIC JOVANKA 3055.56
150PRIRUCNIK ZA PRIMENU NOVOG ZKP ZA POLICIJSKE SLUZBENIKE (446) #Nema na stanju - 52125 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LESTANIN BRANKO 1100
151PRIRUCNIK ZA PRIMENU PDV #Nema na stanju - 13296 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC 1629.63
1600
152PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA _ 533 #Nema na stanju - 00404 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 1800
153PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA (208/1) #Nema na stanju - 45600 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO CICMIL NIKOLA 1500
154PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PDV-U #Nema na stanju - 27565 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SREDOVIC, OZEGOVIC 4074.07
155PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI #Nema na stanju - 13304 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1100
1080
156PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVATIZACIJI (222) #Nema na stanju - 30969 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
157PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA #Nema na stanju - 61305 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
158PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA #Nema na stanju - 61305 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
159PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O RADU (320) #Nema na stanju - 24662 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MILIC MILOVAN 3000
160PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SISTEMU UPLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU #Nema na stanju - 59852 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1000
161PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O SISTEMU UPLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU #Nema na stanju - 59852 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1000
162PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (384) #Nema na stanju - 40050 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1200
163PRIRUCNIK ZA PRIMENU ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (440/1) #Nema na stanju - 27399 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUCINIC, TRESNJEV 1600.01
164PRIVATNA BEZBEDNOST I DETEKTIVSKA DELATNOST (448) #Nema na stanju - 52091 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NIKAC ZELJKO 1200
165PRIVREDNA DRUSTVA OD OSNIVANJA DO PRESTANKA (449) #Nema na stanju - 52526 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
166PRIVREDNA DRUSTVA OD OSNIVANJA DO PRESTANKA (449) #Nema na stanju - 52526 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO NOVAKOVIC SEKULA 2500
167PRIVREDNA DRUSTVA, REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I KLASIFIKACIJA DELATNOSTI (107/1) #Nema na stanju - 19463 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC, STANOJCIC 2000.01
2000
168PRIVREDNI PRESTUPI (25) #Nema na stanju - 31592 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 950
169PROGRAM I PLANIRANJE RADA NASTAVNIKA #Nema na stanju - 28303 PEDAGOGIJA POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC BRATISLAV 315.74
170PROMET NEPOKRETNOSTI _ KROZ KOMENTARE, SA PRILOZIMA (461) #Nema na stanju - 51914 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC, JANOJLIC 1200
171PROPISI U ADVOKATURI (335/1) #Nema na stanju - 43756 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 1250
172RADNI ODNOSI I ZAPOSLJAVANJE (227) #Nema na stanju - 49607 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
173RADNOPRAVNI PRIRUCNIK (400) #Nema na stanju - 41327 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC, NOVAKOVIC 2900
174RASKID UGOVORA O KREDITU SA VALUTNOM KLAUZULOM (524) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, ALEKSIC, PANTELIC 1100
175RATNA SJECANJA #Nema na stanju - 49191 ISTORIJA POSLOVNI BIRO DOO ZEC MARKO 440
439.99
176REVIZIJA JAVNOG SEKTORA (465, 465-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJEVIC, VIDOVIC 1900
177REVIZIJA JAVNOG SEKTORA (465, 465-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJEVIC, VIDOVIC 1900
178SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA (480) #Nema na stanju - 40364 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
179SKOLSKO PRAVO #Nema na stanju - 27398 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MIKIC MILENKA 1018.51
180SLUZBENOSTI I SUSEDSKO PRAVO (406) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2800
181SPORT I BORBA PROTIV NASILJA I NEDOLICNOG PONASANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (444) #Nema na stanju - 51314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
182SPROVODJENJE STECAJA PUTEM REORGANIZACIJE (511) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO TODOROVIC IVAN S. 1500
183SPROVODJENJE STECAJA PUTEM REORGANIZACIJE (511) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO TODOROVIC IVAN S. 1500
184SREDSTVA OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA IZ UGOVORA U PRIVREDI (392) #Nema na stanju - 40791 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, KOZAR 2037.04
2000
185STAMBENI ODNOSI #Nema na stanju - 34881 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ANDJELKOVIC ZARKO 1222.22
186STARO _ SUDSKO-ADVOKATSKI ROKOVNIK #Nema na stanju - 37442 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 1100
187STRANA ULAGANJA U PREDUZECA INVESTICIONE PROJEKTE I KONCESIJE (345) #Nema na stanju - 30253 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KAPOR PREDRAG 1222.22
188STVARNO PRAVO I PROMET NEPOKRETNOSTI (PROPISI, SUDSKA PRAKSA, PRILOZI) (212/1) #Nema na stanju - 31357 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KRSMANOVIC TOMISLAV 1250
189SUDSKA PRAKSA IZ SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA #Nema na stanju - 31594 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 1008.34
190SUDSKE TAKSE I ADVOKATSKE, JAVNOIZVRSITELJSKE I JAVNOBELEZNICKE TARIFE (552) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
191SUDSKI POSLOVNIK _ 512 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
192SUSVOJINA, ZAJEDNICKA SVOJINA I ZASTITA PRAVA SVOJINE (421) #Nema na stanju - 44010 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 2700.01
2700
193SVE O SPORTU _ ZBIRKA ZAKONA... (414) #Nema na stanju - 43313 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
1800
194UBISTVO I BRANILAC (334) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 900
195UGOVOR O POKLONU (390) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO LAZAREVIC DRAGOLJUB 1800
196UGOVORI GRADJANSKOG PRAVA (349) #Nema na stanju - 31188 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OBRADOVIC MILAN 3100
197UGOVORI TRGOVACKOG I PRIVREDNOG PRAVA (178/1) #Nema na stanju - 31595 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OBRADOVIC MILAN 1600.01
198UGOVORI U PRIVREDI _ SA SUDSKOM PRAKSOM, PRIMERIMA... (356) #Nema na stanju - 32820 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VELJKOVIC DRAGOSLAV 8000
199UNUTRASNJI POSLOVI, 2008. #Nema na stanju - 19427 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PANCIC VIDEN 1650
1620
200UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (562) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
201USTAV REPUBLIKE SRBIJE I AKTUELNA PRAVNA PRAKSA (331) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC JASMINA 900
202USTAV REPUBLIKE SRBIJE SA NAJNOVIJIM ZAKONIMA ZA SPROVODJENJE IZBORA (327/1) #Nema na stanju - 30627 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
203VANPARNICNI POSTUPAK (ZAKON, SUDSKA PRAKSA, OBRASCI I REGISTAR POJMOVA) #Nema na stanju - 26397 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
204VESTACENJE NEMATERIJALNE STETE (398) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SVICEVIC, KOVACEVIC, KOLUNDZIC 2100
205VODIC KROZ NOVINE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (528) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 1500
206VODIC ZA ADVOKATE (464) #Nema na stanju - 27349 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ROSKIC RADISA 950
207VODIC ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O PARNICNOM POSTUPKU (435) #Nema na stanju - 46578 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1000
208ZABRANA DISKRIMINACIJE (370) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, OSTOJIC 1000
209ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA SA REGISTROM POJMOVA (307) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
210ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA _ MANJI (232/1) #Nema na stanju - 36559 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1000
211ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA _ SA OBJASNJENJIMA KAZNENIH ODREDABA _ 540 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2400
212ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA NA PUTEVIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (441) #Nema na stanju - 49550 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1300
213ZAKON O DRZAVNOM PREMERU I KATASTRU (141/1) #Nema na stanju - 19426 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC 2200
214ZAKON O HIPOTECI I OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA (321) #Nema na stanju - 23142 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 400
215ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
216ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA OBJASNJENJIMA NAJVAZNIJIH NOVINA IZ 2018. I PRILOGOM (555) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
217ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA, PODZAKONSKIM... (509) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 2000
218ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU _ SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA, PODZAKONSKIM... (509) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 2000
219ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU 2019. SA NAPOMENAMA I REGISTROM POJMOVA (509/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC SNEZANA 2200
220ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA NAPOMENAMA UZ ODREDJENE CLANOVE I OBRASCIMA... (466) #Nema na stanju - 44782 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, MLADENOVIC-ZIVKOVIC 1400
221ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
222ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2016. (497) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
223ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU SA REGISTROM POJMOVA _ 2019 (497/19) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
224ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (486) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
225ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA #Nema na stanju - 40746 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
226ZAKON O JAVNOM BELEZNISTVU (437) #Nema na stanju - 47268 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1200
227ZAKON O MEDJUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40597 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1008.34
990
228ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRACAJU (376/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500
229ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA REGISTROM POJMOVA (354) #Nema na stanju - 32726 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 800
230ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA SUDSKOM PRAKSOM (523) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2600
231ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
232ZAKON O OPSTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (506) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
233ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEZNOSTI DRZAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA... (542) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
234ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA I ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (553) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 1500
235ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA I ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (553) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC NEVENKA 1500
236ZAKON O PARNICNOM I ZAKON O IZVRSNOM POSTUPKU (301) #Nema na stanju - 19236 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
237ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (385) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
238ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU (433) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, ZIVKOVIC 1500
239ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU I ZAKON O IZVRSENJU I OBEZBEDJENJU (301/1) #Nema na stanju - 07114 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
240ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU U PRAKTICNOJ PRIMENI (262) #Nema na stanju - 30626 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1527.78
241ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (551-1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 500.01
500
242ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (471) #Nema na stanju - 43315 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
243ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
244ZAKON O PLATNIM USLUGAMA _ SA PRILOGOM (488) #Nema na stanju - 57904 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 500.01
500
245ZAKON O POLICIJI (430) #Nema na stanju - 45632 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
246ZAKON O POLICIJI SA PODZAKONSKIM AKTIMA (525) #Nema na stanju - 63267 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
247ZAKON O POMILOVANJU SA KOMENTAROM, OBRASCIMA ZA PRAKTICNU PRIMENU SA PRILOZIMA (442) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PETROVIC, JOVANOVIC 500.01
500
248ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI _ SA UVODNIM NAPOMENAMA (214) #Nema na stanju - 19241 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE ZELJKO 712.97
700
249ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2010) #Nema na stanju - 27564 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1833.34
250ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (2012) #Nema na stanju - 45884 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1884.26
1850
251ZAKON O POREZU NA DODATU VRENOST _ SA UVODNIM NAPOMENAMA I PRILOGOM (215) #Nema na stanju - 19237 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STAANOJCIC GORDANA 700
252ZAKON O POTVR. SPOR... CEFTA #Nema na stanju - 29995 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO **** 900
253ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
254ZAKON O PRAVOBRANILASTVU (452) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 400
255ZAKON O PREKRSAJIMA _ OD. 01. 03. 2014. (15) (SIVI) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
256ZAKON O PREKRSAJIMA _ PLAVI (15/1) #Nema na stanju - 39308 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 900
257ZAKON O PREKRSAJIMA _ ZELENI #Nema na stanju - 38635 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 916.66
900
258ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRACAJU #Nema na stanju - 40747 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1120.37
1100
259ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA I ZAKON O STECAJU SA REGISTRIMA POJMOVA (546) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
260ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
261ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA (493) #Nema na stanju - 59221 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 800
262ZAKON O RADU _ SA KAZNENIM ODREDBAMA I REGISTROM POJMOVA (535) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
263ZAKON O RADU _ SA PODZAKONSKIM AKTIMA I REGISTROM POJMOVA... #Nema na stanju - 19246 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
400
264ZAKON O REPUBLICKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA #Nema na stanju - 44068 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 814.81
800
265ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI (411) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 700
266ZAKON O SPORTU (415) #Nema na stanju - 43314 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1000
267ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
268ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA SA REGISTROM ZGRADA (518) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
269ZAKON O SUDIJAMA (402) #Nema na stanju - 41418 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 600
270ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (371) #Nema na stanju - 36384 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 407.41
400
271ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA #Nema na stanju - 39470 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO COLIC BORISAV 1200
272ZAKON O VANPARNICNOM POSTUPKU _ SA REGISTROM POJMOVA (438/1) #Nema na stanju - 47448 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1100
273ZAKON O VRACANJU ODUZETE IMOVINE I OBESTECENJU (479) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC, STANOJCIC 800
274ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU I KRIVICNI ZAKONIK SA REGISTROM POJMOVA (469) #Nema na stanju - 50720 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
275ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU SA REGISTROM POJMOVA (228/1) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
276ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
277ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA I NA NEPOKRETNOSTIMA (485) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 700
278ZASTARELOST POTRAZIVANJA I JEMSTVO (491) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO SUDZUM RAJKO 900
279ZASTITA MANJINSKIH AKCIONARA #Nema na stanju - 30255 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR VLADIMIR 1324.07
280ZASTITA PRAVA LICNOSTI OD POVREDA U MASMEDIJIMA (462) #Nema na stanju - 54658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPESKU DRAGICA 1000
281ZASTITA PRAVA LICNOSTI OD POVREDA U MASMEDIJIMA (462) #Nema na stanju - 54658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPESKU DRAGICA 1000
282ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNIH SUBJEKATA (431) #Nema na stanju - 46104 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO MARKOVIC VELISAV 1900
283ZASTUPANJE PRAVNIH LICA U SUDSKIM PROCESIMA (PRIVREDNO PROCESNO PRAVO) #Nema na stanju - 40789 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KOZAR, PETROVIC, POCUCA 2037.04
2000
284ZBIRKA AKTUELNE SUDSKE PRAKSE #Nema na stanju - 25986 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 3055.56
285ZBIRKA AKTUELNE SUDSKE PRAKSE IZ... #Nema na stanju - 30708 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDNA 3666.67
286ZBIRKA EKOLOSKIH ZAKONA #Nema na stanju - 36408 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
1400
287ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2009. #Nema na stanju - 26887 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2546.30
288ZBIRKA KRIVICNIH PROPISA, 2010. (247/1) #Nema na stanju - 39337 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2500
289ZBIRKA NOVIH ZAKONA _ O PREKRSAJIMA, O POLICIJI, O JAVNOM REDU I MIRU, O JAVNOM OKUPLJANJU... (503) #Nema na stanju - 30254 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
290ZBIRKA NOVIH ZAKONA (309) #Nema na stanju - 19425 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1425.93
1400
291ZBIRKA NOVIH ZAKONA (543) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1500
292ZBIRKA NOVIH ZAKONA IZ RADNOG PRAVA #Nema na stanju - 24661 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKOVIC SVETISLAV 998.15
293ZBIRKA OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU PROCESNIH ZAKONA (184) #Nema na stanju - 19507 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO KNEZEVIC, DJUKANOVIC 1935.19
1900
294ZBIRKA OBRAZACA ZA PRAKTICNU PRIMENU ZAKONIKA O KRIVICNOM POSTUPKU (470) #Nema na stanju - 19464 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO VUKCEVIC BOZO 1300
295ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (483) #Nema na stanju - 39309 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
296ZBIRKA PRAVOSUDNIH ZAKONA (495) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
297ZBIRKA PROPISA O PLANIRANJU, IZGRADNJI... (19) #Nema na stanju - 24658 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO PANCIC VIDEN 2300
298ZBIRKA PROPISA ZA SPROVODJENJE IZBORA 2012. (434) #Nema na stanju - 46237 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO POPOVAC SLOBODAN 1222.22
1200
299ZBIRKA ZAKONA _ O VANPARNICNOM POSTUPKU, O PARNICNOM POST, IZVRSENJU I OBEZ, POSREDOVANJU... (451) #Nema na stanju - 36409 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 2000
300ZBIRKA ZAKONA _ ZAKON O TRZISTU KAPITALA, ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA, ZAKON O SPORAZUM... (418) #Nema na stanju - 44011 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1400
301ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-MATERIJALNOG PRAVA (248) #Nema na stanju - 49591 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1300
302ZBIRKA ZAKONA IZ KRIVICNO-PROCESNOG PRAVA (249) #Nema na stanju - 49592 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
303ZBIRKA ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU (530) PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1600.01
1600
304ZBIRKA ZAKONA O PENZIJSKOM, INVALIDSKOM I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I SOCIJALNOJ ZASTITI (166/1) #Nema na stanju - 19466 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO OZEGOVIC NIKOLA 1950
305ZBIRKA ZAKONA O POREZIMA I DOPRINOSIMA #Nema na stanju - 49974 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO ALBANEZE, OZEGOVIC 2037.04
2000
306ZBIRKA ZAKONA ZA ORGANE LOKALNE SAMOUPRAVE #Nema na stanju - 30663 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 1935.19
307ZBIRKA... IZ STAMBENE OBLASTI #Nema na stanju - 19491 PRAVO POSLOVNI BIRO DOO STANOJCIC GORDANA 740
308ZNACAJ LIMFADEKTONOMIJE U HIRURSKOM LECENJU KARCINOMA REKTUMA MEDICINA POSLOVNI BIRO DOO VEKIC BERISLAV 660
309ZNACAJ LIMFADEKTONOMIJE U HIRURSKOM LECENJU KARCINOMA REKTUMA MEDICINA POSLOVNI BIRO DOO VEKIC BERISLAV 660